Bungo Stray Dogs Season 3 Cast RevealedThe official website of Bungo Stray Dogs revealed the cast of the 3rd Season on Thursday (14 March 2019) with a promotional video. The video also revealed that the Anime will premiere on 12 April 2019.
Cast:
Akira Nakajima: Uemura Tatsusho
Osamu Dazai: Mamoru Miyano
Dopoku Kunikida: Yasumasa Hosoya
Ranpo Edogawa: Hiroshi Kamiya
Junichiro Tanizaki: Toshinaga Toyonaga
Miyazawa Kenji: Hanakura Yoshiyuki
Tayama Flower Bag: Suzumura Kenichi
Yosano Akiko: Atsushi Muramura
Izumi Kouka: Sumires of the Stars
Tanizaki Naomi: Omigawa Chiaki
Yukichi Fukuzawa: Rikiya Oyama
Ryunosuke Akutagawa: Kensho Ono
Nakahara Chuya: Kisho Taniyama
Motoi Sakurai: Watano Hatano
Ozaki autumn leaves: Ami Koshimizu
Higuchi Ichiha: Seto Asami
Ellis: Amamiya Ten
Mori Kasai: Mitsuru Miyamoto
Francis F: Takahiro Sakurai
Nathaniel H: Tarusuke Arakaki
Poe: Tomokawa Morikawa
Louisa A: Hikaru Ueda
Lucy M: Hanazawa Kana
Anka Sakaguchi: Jun Fukuyama
Fedor D: Ishida Akira

No comments