One-Punch Man Season 2 Cast RevealedThe official Youtube channel of Bandai Namco Arts revealed a trailer of One-Punch Man Season 2 on Monday (18 March 2019), in which the channel revealed the cast of One-Punch Man Season 2.
Cast:
Saitama: Makoto Furukawa
Genos: Kaito Ishikawa
Speed o’Sound Sonic: Yuki Kaji
Silverfang: Kazuhiro Yamaji
King: Hiroki Yasumoto
Watchdog Man: Yuji Ueda
Tank-top Master: Katsuyuki Konishi
Metal Bat: Wataru Hatano
Hellish Blizzard: Saori Hayami
Garou: Hikaru Midorikawa
Suiryu: Masaya Matsukaze

No comments